jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kuopiolaisäidin euro on 68,6 senttiä

Helsingin Sanomien Kansaneläkelaitoksen tilastoista koostaman selvityksen mukaan kuopiolaisisät saavat vanhempainrahaa  keskimäärin 81,8 euroa ja kuopiolaisäidit 56,1 euroa päivärahaan oikeuttavaa päivää kohden.

Keskimäärin valtakunnallisesti Kela maksaa isille vanhempainrahaa 90 euroa päivässä, kun äideille samaa tukea maksetaan keskimäärin 57 euroa päivässä.

Yksin tämä indikaattori ilmentää työelämän keskeisimpiä tasa-arvo-ongelmia - palkkaepätasa-arvoa ja työmarkkinoiden sukupuolittunutta segregaatiota

 

Sinänsä ilahduttavasti poliittiset päättäjät ovat osoittaneet viimekin vuosina aktiivisuutta perheellistymiseen liittyvien etenkin taloudellisten  vinoumien korjaamiseksi - pääasiassa asiasta on kuitenkin esitetty enemmänkin imagonnosto-puheita potentiaaleille äänestäjille kuin olisi tehty varsinaisia lakien uudistukseen tähtääviä alotteita tai kysymysten nostamista tulopoliittiselle neuvottelupöydälle esityslistan kärkihankkeina.

 

Vanhemmuudesta koituva taloudellinen rasite lankeaa edelleen melko yksipuolisesti äitien työnantajille, sillä yhden laskelmiin perustuvan arvion mukaan yksi vauva kustantaa äidin työnantajalle keskimäärin 12 000 euroa. Kaikista korvattavista vanhempainvapaapäivistä noin 90 prosenttia käyttävät äidit, joten on aivan oikeutettua puhua äitiriskistä nuorten naisten työllistymisen osalta. Äitiriski ja aikaisemmin lanseerattu termi "lapsisakko", jolla viitataan perheellistyneen naisen työuran ja palkkakehityksen hidastumiseen vanhemmuuden kiireisimpinä vuosina, ovat tekijöitä, joiden luonne tulisi mahdollisimman pian neutraloida vanhemmuutta ja vanhemmuuden kustannuksia tasaavin keinoin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Niko Sillanpää

Kirjoitteluasi jonkin verran lukeneena ongelmasi vaikuttaa olevan, että eri töistä saa eri liksaa. Eli ongelmasi on, että työn hinta määrittyy markkinoilla.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin saa eri palkkaa eri töistä, koska TES:t ja yleiset palkkatasot neuvotellaan liittokohtaisesti ilman toimialarajat ylittävää solidaarisuutta ja naisvaltaiset ammatialat ovat yleensä matalammin palkattuja. Loogisista markkinaprosesseista huolimatta voidaan myös ja silti aiheellisesti kysyä, miksi naisvaltaiset ammatit ovat jopa alipalkattuja?

Nyt on kuitenkin kyse tässä tekstissä enemmänkin vanhemmuuden kustannusten epätasaisesta jakaumasta vanhempien ja vanhempien työnantajien välillä ja siitä vinoumasta seuraavista äitiriskistä ja lapsisakosta, mikä jälkimmäinen rokottaa myös niiden naispalkansaajien ura- ja palkkakehitystä, jotka työskentelevät miesvaltaisilla aloilla.

Sukupuolten välinen tilastollinen palkkaerohan ei kokonaisuudessaan johdu pelkästään työmarkkinoiden eriytymisestä mies- ja naisvaltaisiin aloihin, vaan palkkaeroa syntyy myös ammattialojen sisällä vertikaalisesta erikoistumisesta johtuen. Ja tunnettu "naisalennus" eli selittymätön suoraa palkkasyrjintää implikoiva palkkaerokin on keskimäärin edelleen noin 6 prosenttia.

Jukka Mäkinen

Tilaston tulkintaa vääristää se että äideistä suuri osa on työttömänä ja jää äitiyspäivärahalle joka ei ole palkkasidonnainen. Työttömillä miehillä taasen ei ole mitään syytä jäädä vanhempainvapaalle työttömyydestä. Vanhampainvapaalle jäävät isät ovat pääasiassa hyvin toimeentulevia virkamiehiä ja johtavissa asemissa olevia. Tavallisella duunarimiehellä ei ole sellaiseen varaa, vaan pitää painaa entistä enemmän, että saisi perheelle särvintä. Samalla maksaa veroja entistä korkeammalla prosentilla jotta oikea sosiaalisen konstruktion omaavat naisvirkaturhakkeet saisivat siskojen kanssa miettiä mistä muusta miehiä voisi syyttää auringonpimennysten lisäksi.

Eli Antikainen tapansa mukaan valehtelee ja vääristelee taas.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vai että ihan suurin osa äideistä on työttömiä peruspäivärahalla eläjiä :)

https://www.doria.fi/handle/10024/98498

Ohessa tuore väitöstutkimus eurooppalaisista äitien työaikamalleista ...

Jukka Mäkinen

Suuri ja suurin ovat eri sanoja, ja niillä on melkoinen merkitysero.

Linkkisi mukaan kolmannes äideistä on työttömiä. Mikä ei kylläkään kerro minkä ikäisiä lapset ovat, eli kuuluuko rouva äitiyspäivärahan piiriin vai ei, mutta samaa suuruusluokkaa kuitenkin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset