jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Tiedonkeruu ja tilastollinen luotettavuus

Suomen mainioin ja luotettavin tiedontuottaja Tilastokeskus pohjaa tilastonsa aina tarkistettuihin ja ajantasaisiin tietoihin. Väestömäärään suhteutettuna tilastojen otoskoot ovat Tilastokeskuksen raakadatan osalta jopa ylikattavia, jolloin tilastollisten poikkeamien osuus lopullisessa tilastotulkinnassa on promillen tuhannesosan luokkaa.

 

Esimerkiksi palkkarakenne- ja ansiotasotilastoinnissa tiedonkeruu kattaa yli 80 prosenttisesti palkansaajaväestön - kunta- ja valtiotyönantajien osalta 100 prosenttisesti. Ja loppuosa keruun ulkopuolelle jäävistä arvioituu mukaan yleiseen työsopimus- ja työehtosopimuskäytäntöihin nojaavasti tilastollisina vakioina.

 

Yksityiskohtainen tiedonkeruu mahdollistaa palkkakehityksen seurannan ja ansiokehityksen ennustamisen kuukausitasoisesti, jota tietoa etenkin työmarkkinajärjestöt ja parlamentti tarvitsevat jäsenistönsä edunvalvonnassa ja poliittisten päätösten tukena. Työvoimakustannusten seurantatieto on myös olennaista teollisuuden kilpailukyvyn, valtion ja kotitalouksien velkaantumisasteiden tai minkä tahansa fiskaalitalouden muutosten kanssa lomittuvaa ennustetietoa.

 

Tilastokeskuksen palkka- ja työaikatietojen keruu tapahtuu järjestelmällisesti siten, että työnantajat täyttävät erittäin yksityiskohtaiset kyselylomakkeet työntekijäkohtaisesti, Näistä saatavat palkkatiedot voidaan sitten helposti  laskea erikseen niin työnantajasektoreittain, toimialottain tai vaikkapa sukupuolittain eriteltyinä suoraan vertailukelpoisessa muodossa. Esimerkiksi siis miesten ja naisten välinen yleinen palkkaero voidaan näiden tietojen perusteella ilmoittaa säännöllisen työajan puitteissa keskikuukausiansioiden suhteellisena erona tai kansainväliseen tilastointiin (SES) sopivassa tehtyjen työtuntien mukaisena keskituntiansioiden suhteellisena erona.

 

Eräitä palkka- ja työaikojen tiedonkeruulomakkeita, ohjeita ja käsitteitä :

 

http://tilastokeskus.fi/keruu/yksp/lomakkeet.html

http://tilastokeskus.fi/keruu/kupa/lomakkeet.html

http://tilastokeskus.fi/keruu/mepa/index.html

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_v...

 

 

Tiedonhaluisille Tilastokeskus on perustanut helppotajuisen ja innovatiivisen Tilastokoulun, jonka oppimäärän suorittamalla tilastojen tulkinta on sitten  helppoa. Kuin heinänteko.

 

http://tilastokoulu.stat.fi/

 

 

cc.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset