jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa

Usein kuulee ja sitäkin useammin saa lukea esitettävän väitteitä, joiden mukaan tasa-arvopolitiikka rakentuisi liiallisesti naisten aseman parantamiselle - suoraan on esitetty näkemyksiä valtiofeministisestä politiikasta tällä alueella tai välillisesti julkisuudessa on muutoin annettu ymmärtää  tasa-arvopolitiikan kohdentuvan epäsymmetrisesti ja siten pahimmissa peloissa on todettu sen tuottavan itse olemuksellaan ainoastaan lisää eriarvoisuutta.

Naisnäkökulmaiselle tasa-arvopolitiikalle on olemassa historiallinen perusteensa, eikä käytännössä edelleenkään ole näköpiirissä sellaista yhteiskunnallista positiota, etteikö päälinjoissa tasa-arvon edistäminen suurelta osin edellyttäisi nimenomaan naislähtöistä tarkastelua. Työelämän, perheen tai taloudellisten ja yhteiskunnallisten päätöksentekoprosessien sisällä naisten mahdollisuudet ovat  vielä monelta osin rajallisempaa kuin miesten. Samoin yhteiskunnallinen kohina tuottaa naisille epämääräisesti runsaammin haittaa - mm. väkivalta kohdentuu hienokseltaan runsaampana naisiin.

Tasa-arvo ja sen edistäminen eivät taloudellisesti rajallisista resursseista huolimatta ole mitenkään nollasummaisen matemaattisen pelin funktioita, vaan tasa-arvon edistämistä myötävaikuttaa mahdollisimman suuren kokijajoukon saavuttaminen poliittisen ohjauksen suojiin. Mieserityisiin kysymyksiin paneutuminen edesauttaa yleisen hyvinvoinnin ja demokratian parantumista ja useimmissa konkreettisissa projekteissa sosiaalisina kohtaantoina linjautuu mies- ja poikatyö mielekkäästi feminististen tavoitteiden tueksi ja toimii itsenäisenä osanaan miesten emansipaatiossa.

Ministeri Arhinmäen nimeämä, mieserityisiä kysymyksiä pohtinut, työryhmä on saanut valmiiksi mainion väliraportin, jossa nostetaan esille useita ajankohtaisia miehiä ja poikia koskettavia tasa-arvokysymyksiä, joihin työryhmällä on omien ratkaisuehdotusten lisäksi esittää jatkokehittelyä varten keskustelua herättävää kysymyksenasettelua.

Väliraportin teemaosio on huolellisesti jäsennelty ja kattavuudessaan sen voi sanoa pitävän sisällään koko miehen elämän. Pragmaatikkona, ajan säästämiseksi ja muutenkin mukavana miehenä esitän seuraavaksi työryhmän koostamasta  välitilinpäätöksestä avainkohdat ja ratkaisumallit lueteltamaviivoitetusti aiheeseen sopivasti kompaktissa (=rautalankamallisessa)  muodossa :

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut ; miesten osuutta sote-sektorin ammattilaisista pyrittävä lisäämään, miesasiakkaiden sensitiivinen kohtaaminen kaikilla sektoreilla
  • Isyys, vanhempainvapaat ja erokriisit ; perhevapaajärjestelmän jatkuva kehittäminen vahemmuutta tukevaksi, etävahemmuuden tukeminen, huoltajuuskiistojen käsittelyn tasapuolisuuden valvonta
  • Varhaiskasvatus, koulutus ja tutkimus ; sukupuolitietoisten kasvatus- ja opetuspedagogiikkojen soveltaminen, poikien koulutus- ja uravalintojen laaja-alaistaminen, miestutkimuksen kehittäminen ja mieskysymysten nostaminen sukupuolen tutkimuksen aihealueiksi
  • Työelämä ja syrjäytyminen ; perheystävällisten käytänteiden lisääminen työelämän arkeen, segregaation purkaminen kannustamalla miehiä ei-perinteisille ammattialueille, varhaisten  sukupuolispesifien syrjäytymistä estävien hankkeiden lisääminen moniammatillisesti
  • Mieskuva, moninaisuus ja väkivalta ; median mieskuvan normikritiikki ja laaja-alaistaminen, asevelvollisuuskysymyksen ylläpito yhteiskunnallisissa keskusteluissa, poikien ympärileikkausten tms. pakottavien rooliodotusten voimakas kyseenalaistaminen
  • Yhteinen tasa-arvopolitiikka ; miesjärjestöjen aseman parantaminen ja suvaus

 

Työryhmä on esittänyt väliraportissaan yhteiseen tasa-arvopolitiikkaan liittyen, että tasa-arvolain muotoilua muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin lain tarkoitusta ilmentävä teksti : " ...ja tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä".  Kuten ylle jo kirjoitin, keskeisiltä osiltaan tasa-arvopolitiikka ja siten tasa-arvolainsäädäntö perustuisi naisten heikompaan asemaan yhteiskunnassa eikä vieläkään ole näkyvissä sellaista yhteiskunnallista positiota, etteikö tilanteen tarkastelu vaatisi nimenomaisesti naislähtöisyyttä. Lain uudelleen muotoilulle ei siis vielä ole tarvetta tältä osin.

 

Niin?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Jouni Nordman

Ja sitten tulee valtionfeministit ja määrittelevät näille suhteessa 1/100 naisten hyväksi budjetit.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"...julkisuudessa on muutoin annettu ymmärtää tasa-arvopolitiikan kohdentuvan epäsymmetrisesti ja siten pahimmissa peloissa on todettu sen tuottavan itse olemuksellaan ainoastaan lisää eriarvoisuutta."

Jos nyt ei kuitenkaan. Esimerkiksi Miessakkien ryhmätoiminta, poikatyö ja mamu-miesten integraatioprojektit ovat sellaisia mieserityisiä hankkeita, joiden resurssointi jatkuvuudeltaan turvatusti ovat perusteltavissa.

Jouni Nordman

Sukupuolitieteiden laitoksilla tulee olemaan vastustusta, jos tiedekunnissa sietää tutkimaan mies näkökannoilla asioita, sillä jos ne osoitta kuinka utopinen on feministien aate, niin kaikki tälläinen tutkimus tullaan estämään. Sillä feministeillä on liian monta logisesti ongelmallista kohtaa heidän aatteessaan, joista pahin on hyväksyminen että osa miehistä katsoo heidän aatteen fanaatiseksi, se että tätä ei olla itsensä osana ongelma tutkittu on aika akateemisesti perustavaa laatua oleva ongelma.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #4

Tiede on riippumatonta ja fanaattista tasa-arvon vastustamista voi tutkia sukupuolittuneena ilmiönä :)

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Väkivalta tilastot ovat feministien propagandaa:

http://reason.com/archives/2014/02/22/are-domestic...

-Isyyden vastuu kysymykset vs naisen oikeudet
-Yhden sukupuolen asevelvollisuus eli miesten pakkotyö
-Miehien sosiaali- ja terveyshuollon erityis budjetit puuttuvat
-Tasa-arvovaltuutetun toimistossa ei ole vähintään 40% vähemmistö sukupuoli kiintiötä
-Perheoikeudessa ei pystytä myöntämään naisen etuoikeutettua asemaan, eikä muuttamaan järjestelmään
-Järjestään pidemmät vankilatuomiot miehille
-Miesten suuri osuus syrjäytyneissä, kodittomissa, vankiloissa
-Naisten äitysloma vs miesten isyysloma, aidossa tasa-arvossa näiden pitäisi olla 1:1
-Yleinen järjestön väite naisten alisteisesta asemasta, jolle ei ole mitään konkreettista pohjaa
-Naisten suuri osuus eduskunnassa, miehet vähemmistönä politiikassa
-Vääristetyt palkkatilastastot ja hurjat väitteet palkka syrjinnästä
-Naisten väkivallasta puhuminen on tabu
-Naispedofilia on tabu
-Naisten lasilattian murtaminen
-Miehen oikeus irtautua lapsen elatusvelvollisuudesta samoin kuin naisen oikeus aborttiin
-Naisten valheellisen käytöksen kriminalisointi isyyskysymyksissä, esim vasta oli tapaus naisen valehtelusta miehelle DNA-testi paljasti kyseessä olleen toisen miehen lapsia
-Naisten kiristykset ym toimet lapsen huoltajuus ja elatus asioissa pitäisi kriminalisoida, ja kaikki sopimukset jotka ovat syntyneet näiden seuraksena pitäisi purkaa
-PAS-syndroomaan liittyvä vieraannuttaminen pitäisi kriminalisoida
-Perhe-oikeuden käynneissä pitäisi säätää laki miesten positiivisesta kohtelusta, eli naisten syrjinnästä oikeudenkäynneissä, kunnes asia saadaan muutettua
-Valheellisten raiskaussyytöksien kriminlaisointi
-Perhe-oikeudenkäynteihin liittyvät valheelliset väkivalta, raiskaus ja pedofilia syytökset pitäisi kriminalisoida

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Osa listasi teemoista limittyy työryhmän näkemyksiin, osa on hitusen kiistanalaisia tasa-arvoteemoiksi (PAS:n osalta tutkimustieto aiheesta, diagnosaatio, esiintyvyys jne.) ja osa konfrontaatiota (palkkasyrjintäväitteitä ei olla esitetty, palkkaero on sen sijaan tilastollinen arvo)

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Käsittääkseni tarkoituksesi on hyvä. Mutta käsittääkseni myös Arhinmäen työryhmän jäsent ovat suurimmaksi osaksi valittu poliittisesti feministeistä ja profeministeistä. Eli se ei siitä luotettavammaksi muutu.

Onhan tässä hyvää se, että kaiken kokemani jälkeen alkaa ymmärtämään miksi meidän asemamme on heikko ja jää pelkkään maksajan osaan.

Mikael Kerokoski

Oliko raportissa esillä miesten puolustusvoimille tekemän pakkotyövelvoitteen poisto?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Asevelvollisuuskysymys on aina ajankohtainen ja mukana työryhmän mietinnössä - vaikka puolustusministeriö ja puolustusvoimat voimakkaasti tukevatkin nykyistä järjestelmää, niin sen kyseenalaistaminen ja vaihtoehtoisten järjestelmien esittely on miesnäkökulmasta suotavaa. Lainsäädäntö on poliitikkojen työtä ja sitä myöten painetta on luotava kulloisillekin päättäjille, kansalaisaloitemenettelyllä vaikka ja lobbaamalla.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Antikainen ei suostu vastaamaan suoraan.

Ei ollut. Ainoastaan suositus asian jatkokäsittelylle.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Suoraan vastasin, ja itse olen todistetusti kannattanut kansalaisaloitetta asevelvollisuuden lakkauttamisesta (Ohi on! -kampanjaa) sekä aseistakieltäytymistä tasa-arvoa edistävinä toimina.

Miestyöryhmä ei tosiasiallisesti voi vaatia asevelvollisuusjärjestelmän pikaista muuttamista tilanteessa, jossa suurin osa miehistäkin kannattaa nykyistä lain muotoilua, ajautumatta itse "yhden asian marginaaliliikkeeksi". Aiheen jatkuva esilläpito jatkokäsittelynä on siis ainoa vaikuttamiskeino.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Kaikille näille on myös yhteistä, että tekevät töitä verorahoilla tai sen luonteisilla. Harjoittelevat kielillä puhumista toisilleen. He eivät edes siis puhu meille vaan nimenomaan toisilleen, joille myös etuja pyrkivät hankkimaan.
Minäkin tätä kieltä joskus typeryyksissäni harjoittelin. Mutta olen siitä luopunut. No säädätte sääntöjä jne.. Mutta uskoisin,että porukat luistaa alta ja vähät välittää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Organisaatio on tärkeä esimerkiksi siitä syystä, että miesten keskuudessa käsitys tasa-arvosta ja sen tavoitteellisuudesta on monimerkityksinen. Ilman kattojärjestöjä työ jää aina marginaaliin eli puskista huuteluksi.

Tuollainen vapaamatkustaminen (vastuusta luistaminen ja hyötyjen kerääminen) on toki yleistä----

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset