jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus

Sukupuolisensitiivinen opetus ja ohjaus alkaa  olla vakiintunut, mutta vielä hieman erillinen, osa niin varhaiskasvatusta, peruskoulututusta kuin myös yleissivistävän ja ammattiin ohjaavan koulutuksen arvoperustaa, käytännössä opettajien, vanhempien ja oppijoiden omien intressien ja arvomaailmoiden yhdistelmissä opetuksen arvomaailmat voivat tosin helpostikin ajautua perinteisimmille urille, mikä näkyy helposti sukupuolten yleistettävästi erillisenä kohteluna ja perinteisten oppimismallien korostumisena.

Tasa-arvolain velvoitteen mukaan oppilaitosten on noudatettava laatimaansa tasa-arvosuunnitelmaa, jonka puitteissa opetus on mahdollisuuksien mukaan rakennettava opintosuunnitelmaltaan ja oppimisympäristöiltään tasa-arvoa edistäväksi. Yleissivistävä tai ammattiin ohjaava jatkokoulutus sisältää oppilaiden elämänkaaritilanne huomioiden pysyväisluonteisen arvostatuksen tulevasta, lukiossa tai ammattikoulussa oppilas saa vahvan etukäteisen käsityksen työelämästä, yhteiskunnasta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Peruskoulutuksessa opiskelun arvoperusta rakentuu myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäväksi ja erityisesti peruskoulussa sukupuolisensitiivisellä opetusotteella pystytään ennalta vaikuttamaan nuorten käsityksiin itsestään ja omista mahdollisuuksistaan kannustavasti samalla haastaen olemassa olevia stereotypioita. 

"S u k u p u o l i t i e t o i n e n opetus tarkoittaa herkkyyttä tunnistaa sukupuolittavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita. Käytännössä sukupuolitietoisuus näkyy siten, etteivät opetuksen ja ohjauksen käytännöt ylläpidä ja uusinna tyttöjen ja poikien jakoa erillisiin ryhmiin. Sukupuolten jyrkän vastakkaisuuden sijaan sukupuolitietoisuus tarkoittaa herkkyyttä tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus tasapuolisesti jokaisessa oppijassa."

Julkisuudessa sukupuolitietoinen opetus, kasvatus tai vastaava ohjaus koetaan "sukupuolineutraalin kasvatuksen" synonyymina, mutta ideologinen perusta sukupuolitietoisessa otteessa on huomattavasti viimeksi mainittua laajempi ja yksilöllisempi, sensitiivisempi siis. Sukupuolitietoisessa opetuksessa ohjaaminen huomioi sukupuolten samuuksien  lisöksi sukupuolierot myös perinteisten essentiaalien sukupuolien sisällä, mikä on merkille pantua aktuellisti myös vaikkapa mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtineen työryhmän mietinnössä.

Sukupuolitietoisen opetuksen ja ohjauksen yhteiskunnallinen merkitys vastaa suurelta osin nykyistä valtavirtaista poliittista ymmärrystä sukupuolten välisestä tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja hyvinvoinnista ja oppimisympäristöihin vakiintuneina niiden odotetaan konkretisoituvan vahventuvasti yhteiskunnallisiin käytänteisiin myös moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden rakentavina voimina - sukupuoli kun on paitsi biologiaa niin ennen kaikkea kulttuurinen rakennelma ja siten vahvasti sidoksissa koettuun käyttäytymiseen .

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Jouni Nordman

Kaunista tekstiä, mutta todella kaukana realista. Sillä yksistään opettajien asenteiden muokkaaminen sukupuolia jakamisesta villeihin ja rauhallisiin, estää tämän muodostumisen, sillä heille pojat ovat aina poikia. Tätä kylläkin feministit yrittävät väkivaltasesti kuutta, jossa he eivät neuvvottele, vaan omaa kapea näkökulmaansa pintyneesti toistavat.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Lakiteksti on lakitekstiä ja käytäntö käytäntöä. Vaikka lakiin kirjoitettaisiin hienoja tavoitteita, yksittäinen toimija voi omilla toimillaan torpedoida ne. Onneksi kuvio toimii myös toisin päin eli vaikka asioita ei laissa lue, silti niitä voi käytännön elämässä toteuttaa. Tasa-arvolain uudistus tuo mukanaan oikeuden vapaaseen sukupuolen ilmaisuun, mutta lukemattomat ovat ne miehet, jotka jo nyt, ennen lakitekstin uudistusta, ovat osoittaneet naiseuttaan ja päin vastoin, niin vapaa-aikanaan kuin työelämässä, jota tasa-arvolaki säätelee.

Toivottavasti edistämisvelvoite etenee käytännön toimintaan. Olen Seta ry:n messuosastolla jutellut ammattiin valmistuvien opiskelijoiden kanssa ja totuus on se, että opettaja ei useinkaan kerro sukupuolen monimuotoisuudesta, jos opiskelijat eivät itse sitä vaadi. Onneksi tietoisuus asiasta lisääntyy ja opiskelijat osaavat perätä heille kuuluvaa tietoa. Hämmästyttävää on se, että opettaja ei ehkä opeta asioita, joihin ammattiin valmistuvat väistämättä törmäävät työelämässä. Ei voi olla niin, että asennevamma estää tiedon jakamisen.

Jouni Nordman

Eli opataja siis on hyvin ratkasevassa roolissa miten sukupuoli pääsee yhteiskunnan puolesta kehittymään, tällöin jouduta myös ottamaan kataa siihe miten poikien yhteiskuntaa opettamine hoidetaan, sillä heillä on pääasiassa vain naisia jotka näitä heille opettaa, tästä on suurin syy juuri poikien suurenpi syrjäytymine. Eli jos koulu lieventää tytöille mahdolisuutta päästä yhteiskuntaa osaksi, mutta toisaalta pudottaa osan pojista, niin millaine keskustelua tällöin pitää käydä, että näin ei käy?

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus. Pelkkää hömppää. Kaikkea ei tosiaan tarvitse suvaita.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Tuolla ylhäällä joku syyllisti feministejä siitä etteivät seuraisi näitä ohjeita. Luultavasti sinä taas pääset päähänsilityksellä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ei tietenkään, kriittisyys on tarpeen erilaisia kulttuuri-ilmiöitä käsiteltäessä - yltiösuvaitsevaisuuden seurauksena on se arvorelativismi ja lopulta umpikuja laadullisten argumenttien loppuessa.

Sukupuolen ilmaisun osalta tämä tarkoittaa lopulta vain sitä, että ihmisellä itsellään on ensisijainen oikeus tuottaa sukupuoltaan yhteisön tuella ja ristiriitatilanteissa haitta-aste ja sen haitan poistaminen ja ongelman mahdolliset ratkaisutavat määritellään lähinnä lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten sisällä.

Esimerkiksi siis, jos jotakuta peruskoulun oppilasta tai vanhempia haittaa se, että koulussa on homoseksuaaleja oppilaita tai koulun opetussuunnitelmassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohdellaan yhdenvertaisesti, niin tilannetta aletaan purkamaan syrjinnän kieltoa koskevien lakipykälien mukaisesti. Syrjinnän salliminen ei ole ratkaisu eikä suvaittavaa, vaikka se syrjintä perustuisi johonkin kulttuurisesti siirtyneeseen meemiin tai vahvaankaan perinteeseen...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTA...

Käytännön opetustyössä moninaisuus uhkaa jäädä teorian asteelle (erilliseksi osakseen) ja pahimmillaan vanhempien painostuksen vuoksi pitäydytään heteronormatiivisissa käsityksissä...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset