jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Etnisyys luokitteluperusteena

Etnisyys juontuu etymologisesti kreikankielisestä sanasta ethnos (vieraat, toiset), mikä ajatushistorialllisena jäänteenä eli kulttuurimeeminä vielä tänäkin päivänä saattaa johtaa ajatukset etnisiin vähemmistöihin ja ylläpitää rasistisia asenteita. 

Siis saattaa, mutta ei välttämättä johda, sillä johtuen kulttuurialueiden liudennuksista globaalin maailmanyhteisön tiivistyessä ja ihmisten avoimuuden lisääntyessä, käsitys omasta ja toisesta identiteettiydestä saa vuorovaikutteista rakennusainetta - erillisyyden vahvistamisen sijasta lisääntyvä kanssakäyminen aikaan saa myös progressiivista samuuden hakemista. 

 

Kansaryhmän etnisyys voidaan jakaa karkeasti kahteen tasoon, minkä muodostavat ulkoiset tunnusmerkit ja etnisyyden subjektiivinen kokeminen. Etnisyyden ulkoisista ryhmäkohtaisista tunnusmerkeistä keskeisimpiä ovat alkuperä, kieli, nimet, sukulaisuus, tapakulttuuri, uskonto, taide ja taloudelliset sidokset. Ryhmän jäsenyys ei vielä toteudu yksittäisen tunnusmerkin täyttyessä - etniselle ryhmälle ominaisen kielen opiskelu tai nimensä muuttaminen  eivät siis  tosiasiallisesti vielä oikeuta toisen ryhmän jäsenyyteen, koska melko yleisen käsityksen mukaan etnisen ryhmän jäsenillä on (oltava) yhteinen historiallisesti vahva biologinen sidoksensa.

Etnisyyden subjektiivista kokemusta ilmentävä taso näyttäytyy identiteettinä, persoonan samaistumisena omiensa joukkoon, mikä usein voi olla luonteeltaan myös piilevää. Latentti identiteetti voimistuu ulkoisen uhan tai erilaisuuden voimakkaan kokemisen seurauksena.

Tiiviissä etnisessä ryhmässä, jonka arki koostuu oman kulttuurialueen representoimisena, elävä ihminen ankkuroituu herkästi ryhmäänsä ja toisteisten kommunikaatiokohtaamisten seurauksena oman identiteetin kyseenalaistaminen heikentyy. Etniset rajalinjat terävöityvät vahvasti normatiivisilla kulttuurivyöhykkeillä, joita löytyy etenkin kaikkein intiimeimmiltä  persoonallisuutta ilmentäviltä alueilta, kuten perhepiiristä ja uskonnollisista tiloista - etnisyys tulee siis selkeimmin esille sukulaisuussuhteisiin tai uskontoon liittyvässä tapakulttuurissa.

Wikipedian luettelo etnisistä ryhmistä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Hyvin pitkälti näin. Paitsi että tuo biologinen side on nykyään vähemmän oleellinen. Ulkomailta pieninä adoptoidut lapset lienee tästä paras esimerkki, mutta monet muutkin maahanmuuttajataustaiset samastuvat kantaväestöön, vaikka heissä biologisessa mielessä virtaisi täysin vieras veri.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Adoptoitu lapsi sosiaalistuu kasvuympäristöönsä ja tulee osaksi perheensä etnistä ryhmää, mutta yksilön omavaltainen päätös vaihtaa jäsenyyttä tietoisesti etnisestä ryhmästä toiseen ei onnistu "ilmoitusmenettelyllä" ellei hänellä ole biologista perustetta sille.

Minusta ei tule navajo-intiaania, vaikka miten opiskelisin navajojen kieltä ja muuttaisin kotaan asumaan.

Kiinasta pienenä Suomeen adoptoitu lapsi voi mielestäni aikuisena uskottavasti hakea / täydentää (niin tuntiessaan) etnistä identiteettiään alueilta, joilla hänen biologiset esivanhempansa asuivat...Kaksoisidentiteetti on muutenkin yleistä monikansallisissa perheissä.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Sinusta ei ehkä tulisi, mutta lapsistasi voisi tulla. Olen pääasiassa samaa mieltä, mutta asetan biologiselle taustalle vähemmän painoarvoa kuin sinä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Itsekin pidän sosiaalisen konstruktionismin ideaa tällaisena kulttuurievoluution kiihtymisen aikakautena biologiaa merkittävämpänä identiteetin kehittymistä selittävänä ajatusmallina, siis omien identiteettipiirteiden joustavampaa yhdistelyä ja samaistumista uusiin itseilmaisumuotoihin.

Etniset ryhmät ovat siltikin paikallisesti rakentuneita ja niiden jäseniä yhdistää kulttuurihistorian lisäksi genetiikka vahvasti, vrt. juutalaiset ovat etninen ryhmä, mutta kristityt tai muslimit eivät ole.

pekka numminen

"Minusta ei tule navajo-intiaania, vaikka miten opiskelisin navajojen kieltä ja muuttaisin kotaan asumaan."

Vastaavasti navajo-intiaanista ei tule (?), vaikka miten opiskelisi suomea, kävisi töissä, saisi kansalaisuuden ja asuisi täälllä vaikka kuinka pitkään?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #16

Etnisyyden muuttumisen kannalta suomalaistuminen vaatisi pitkän ajan ja aktiivista sosiaalistumista navajolta, yhteisöön hyväksyminen auttaa nopeuttamaan tuota sosiaalistumista.

Tarkoitin tuolla siteerauksella sitä, ettei etnisyys vaihdu omalla valinnalla pelkästään ikäänkuin takkia vaihtamalla.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Tätä etnistä väestölaskentaa kammoksutaan Euroopassa sen vuoksi, että Hollannissa se oli toteutettu ennen toista maailmansotaa, ja tiedot olivat vielä eräänlaisessa reikäkorttimuodossa, eli alkeellisessa tietokannassa.

Kun sitten natsit miehittävät Hollannin, niin he pystyivät tietokantaa helposti käyttämällä nopeasti tunnistamaan kaikki Hollannin juutalaiset lähettämään heidän tuhoamisleireille.

Ari Kemppainen

Kysymys kuuluukin, että mitä tarkoituksellisesti (pelättävää)esim: etnisessä tilastoinnissa on v 2013?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Muotoilin tuossa kirjoituksessani sen siten, että etninen luokittelu ja siten tilastointi virallisena luokitteluna saattaa vahvistaa rasistisia asenteita. Siis saattaa, mutta ei välttämättä.

Suomen väestörakennetta tarkastellen voi myös kysyä, mitä tarkoitusta se etninen tilastointi sitten palvelee - etnisten ryhmien erityispiirteethän ovat joka tapauksessa tunnettuja ja esimerkiksi pienten etnisten ryhmien tarpeet voi huomioida jo nytkin ilman erillisiä tilastointeja.

Maahanmuuttajaryhmistä tiedetään nykyisellä väestölaskentatilastoinnilla alkuperän mukaiset väestömäärät ja myös heidän alueelliset jakautumisensa valtakunnan alueella.

http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_...

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Siinähän on pelättävää vain siinä tapauksessa, että perusrasistit joskus pääsisivät oikeasti valtaan toteuttamaan mielihalujaan. Ennen mitään varsinaista vaaraa kuuntelisimme loputtomasti tarkoitushakuista tilastojen väärintulkintaa näiltä populistipoliitikoilta. Syrjittyjen etnisten ryhmien henkistä kärsimystä tietysti tulisi myös.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

No, voisiko ajatella, että kaikkia asioita kannattaa tilastoida, mitkä ovat tilastollisesti merkittäviä (jossain järkevässä mielessä - ei siis ehkä kengän koon perusteella).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kyllä.

Tuon Wikin etnisten ryhmien luettelon perusteella Suomen etniset ryhmät lienevät pääosin tilastollisessa mielessä tallennettuja (väestöryhmän koko, jakautuminen alueellisesti, ikäjakauma jne...) ja tutkimuskäyttöön saatavilla tarvittavalla tarkkuudella, ja joka tapauksessa ihmisen oma kokemus etnisestä identiteetistään on tilastollista luokittelua vahvempia esim. käyttäytymistä määrittävä muuttuja.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kengän numerosta tuli mieleen nettikaupat ja päivittäistavarakauppojen (k- ja s-ryhmä) bonusjärjestelmät, jotka rekisteröivät asiakkaiden kulutustottumuksia. Voi olla, että sinunkin kengännumerosi on jo jossain epävirallisessa markkinointitilastossa...

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #10

Aloin juuri tutkia suomalaisten kengän kokoa: http://yle.fi/uutiset/suomalaisten_kengannumero_su...

Joten onhan tuo merkittävä asia :)

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Etnisen syntyperän perusteella tapahtuva erityisvalvonta on osa isoveli valvoo-toimintaa. Kuten Mikko Aholakin komentissaan toteaa, natsit käyttivät Hollannin tietokantaa hyväkseen lähettäessään juutalaisia tuhoamisleireille.

Ilmeisesti etnisen rekisterin esittäjä ja kannattajat ennakoivat jotakin tarvetta mielessään joskus tulevaisuudessa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Nuitten kansantuhontaa ennakoivien suunnitelmien varalle on keksitty perustaa YK ja sen kansainyhteisöä sitovat sopimukset - ja tokihan Euroopan Neuvostokin on ihmisoikeuksien toteutumista vahvistavia sopimuksia ollut laatimassa lähialueillamme sovellettaviksi...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset