jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

SAK:n työolobarometrin kertomaa

Suomen ammattijärjestöjen keskusliiton tuorein työolobarometri on juuri ilmestynyt ja sen keskeisimmistä tuloksista voinen kertoa hieman enemmän suorin lainauksin.

 

"Kuten muillakin palkansaajilla, osa-aikatyö on SAK:laisten keskuudessa naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä. Heillä on myös hieman miehiä useammin määräaikainen työsuhde. Naiset ja miehet tekevät vuorotyötä suurin piirtein yhtä usein, sen sijaan yö- ja matkatyö ovat miehillä paljon yleisempiä."

Osa- ja määräaikaisuuksien keskittyminen naistyöntekijöille on eräs ns. palkkaeroa selittävistä tekijöistä. Lyhyempi ja pätkittyneempi työaika johtaa vääjäämättä matalaan ansiotasoon.

 

"Ylitöiden tekeminen on miesten keskuudessa yleensä ottaen yleisempää. Miehet tekevät naisia enemmän nimenomaan rahalla korvattua ylityötä, naisten ylityöt taas korvataan tyypillisemmin vapaalla. Ilman korvausta tehtyä ylityötä naiset ovat tehneet aavistuksen useammin kuin miehet." 

Ylitöiden sukupuolista jakaumaa selittää ehkä parhaiten naisten lastenhoitovastuu, mikä rajoittaa heidän työaikaansa sangen tehokkaasti. Ylitöiden korvauskäytäntö kasvattaa selkeästi palkkaeroa, ilmaiseksi tehty tai ajallisesti korvattu ylityö kun ei lihota palkkapussia.

 

"Naiset raportoivat henkistä väkivaltaa työpaikallaan jonkin verran useammin kuin miehet. Fyysisen väkivallan osalta ero on vielä selvempi. Naiset olivat sekä havainneet väkivaltaa tai sen uhkaa että joutuneet tällaisen tilanteen kohteeksi selvästi miehiä useammin. Naisten joukossa itse kohteena olleiden osuus on lähes nelinkertainen miehiin verrattuna, ylipäätään väkivaltaa tai sen uhkaa havainneiden osuus noin kaksinkertainen."  

Tämä on vakava työsuojelullinen ongelma ja korostuu etenkin sellaisissa työpisteissä, joissa työntekijä joutuu työskentelemään yksin. 

 

"Miehet ja naiset käyvät sairaana töissä kutakuinkin yhtä usein, mutta jossain määrin eri syistä. Taloudelliset syyt ovat selvästi tärkeämpiä miehillä kuin naisilla, naiset taas mainitsevat solidaarisuussyyt eli työtoverien työtaakan kasvun miehiä useammin"

Ero ei välttämättä ole käytännössä selkeä. Monilla työpaikoilla henkilöstö on jo valmiiksi mitoitettu alakanttiin ja toisaalta kotitalouksien velkaantumisasteestakin voi jo päätellä palkansaajien motivoituneisuuden työntekoon.

 

"Tulospalkkioiden kohdalla nähdään selkeä sukupuoliero. Se ei liity niinkään siihen, miten monella on mahdollisuus saada palkkioita tai miten moni niitä on tosiasiassa saanut, vaikka näissäkin miehet ovat naisia hivenen paremmassa asemassa. Suurin sukupuoliero liittyy tulospalkkioiden suuruuteen. Silloin kun palkkiota maksetaan, on miesten mediaanipalkkio 900 € ja naisten vain 200 €"

Niinpä.

 

"Vastaajien raportoima sukupuolisyrjintä kohdistuu selvästi useammin naisiin kuin miehiin. Noin 7 % vastaajista on havainnut naisiin kohdistuvaa syrjintää, 3 % miehiin. Tässä SAK:laiset ovat kuitenkin ”tasa-arvoisempia” kuin palkansaajat yleensä, sillä valtakunnallisessa työolobarometrissa miehiin kohdistuvaa syrjintää havainneiden osuus oli häviävän pieni (0 %)."

Syrjintä työelämässä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset